Як навчитися грамотно писати твори

Як навчитися грамотно писати твори

Щоб правильно написати твір, необхідно дотримуватися основних рекомендацій:

1. Текст повинен складатися зі вступу, основної частини, висновків.
2. Перед виконанням роботи потрібно скласти план на чернетці.

3. Укладання і вступ повинні займати третину всього обсягу виробництва.
4. Необхідно, щоб зміст обов’язково висвітлювало основне питання, тобто тему.
5. Не потрібно просто переказувати текст, потрібні власні думки, роздуми. Не зайвим буде прояв ерудиції, уміння зіставляти певні речі з прикладами з життя або інших творів.
6. Текст необхідно ділити на абзаци.

Спочатку складається план роботи на чернетці. Слід подумки перетворювати тему твору в питання. Потім потрібно подумати, як на нього відповісти. Це і стане основною думкою роботи. Основну частину необхідно сприймати як послідовне доведення власної точки зору по даному питанню. Так буде легше писати твір. На чернетці можна скласти план, за яким поступово розкриється суть теми.Як навчитися грамотно писати твори

Вступ

Існують різні варіанти вступної частини. Можна почати розповідь з яких-небудь історичних даних, короткої характеристики певної епохи, прив’язавши їх роботі. Допускається аналітичне введення, в якому містяться роздуми щодо центрального поняття теми твору. Порівняльне вступ вимагає згадування минулих літературних течій, новинок у розвитку даної науки. Також можна використовувати ліричний вступ, в якому тема твору зіставляється з особистим досвідом, почуттями і думками.

Основна частина

Пишеться, строго слідуючи власним планом, який виконаний на чернетці. Не потрібно йти в «нетрі», слід чітко і ясно відповісти на основне питання, довівши свою точку зору. Вона підкріплюється прикладами і цитатами з тексту. Можна скористатися прийомом спору з вигаданим опонентом. Потрібно аналізувати кожен абзац, робити узагальнення і міні-висновки.Як навчитися грамотно писати твори

Висновок

У цій частині мають бути чіткі висновки твори. Рекомендується подумати про вічність і актуальності проблеми, коротко розкрити зміст образів персонажів і твори, описати його вплив на наступні покоління і сучасників. Висновок є підсумком всіх міркувань, які викладено в основній частині.

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками