Проектування електропостачання промислових підприємств

Проектування електропостачання промислових підприємствПроектування електропостачання промислових підприємств – необхідний етап. Без нього неможливо здійснити кілька важливих для всієї виробничої організації цілей:

 • Організація безперебійного електропостачання всіх цехів, відділів і служб підприємства відповідно до їх графіками роботи.
 • Забезпечення безпеки працівників даного промислового підприємства.
 • Енергозбереження, економне використання наявних ресурсів, мінімізація втрат на етапах генерації і передачі електроенергії, зменшення потужності реактивних сигналів. Цей аспект теж повинен бути врахований у проекті.
 • Вимоги до виконавців

  Проект повинен виконуватися спеціалізованою організацією, що має допуск до даного виду робіт. Її співробітники повинні досконально знати норми і вимоги діючих стандартів і Сніп в області електропостачання. Інженери-експлуатаційники, а тим більше працівники монтажних структур, як правило, не володіють даною інформацією в повній мірі, не застосовують її постійно на практиці. Тим не менш, думки і побажання людей, відповідальних за експлуатацію електроустановок (бажано оформлених у вигляді ТЗ), необхідно враховувати. Вони беруться до уваги про проведення розрахунків основних параметрів обладнання, кабельних магістралей і електроустановочних виробів, а також при оформленні проектної документації. Щоб правильно підібрати генеровану потужність, необхідно розрахувати сумарне навантаження (у тому числі потужність технологічного обладнання) і враховувати дані Технічних умов (ТУ).

  На кінцевому (початковому) етапі проектування електропостачання промислових підприємств повинні бути всі необхідні схеми і креслення, у тому числі принципова схема в аксонометричній проекції, специфікації і пояснювальна записка з посиланнями на використану нормативно-технічну базу. Це обов’язкові умови для узгодження проекту в наглядових органах та проходження експертизи.
  Крім того, всі етапи проектування електропостачання промислових підприємств повинні узгоджуватися з вищим керівництвом організації-замовника – генеральним директором, головним інженером, головним енергетиком.

  Всі організаційні питання, пов’язані з виконанням проекту, також вирішуються проектною організацією спільно з керівництвом фабрики чи заводу.

  Перелік виконуваних робіт по створенню системи електропостачання підприємства теж повинен знайти відображення у проектній документації. На підставі цього переліку, оцінки умов проведення цих робіт і рівень будівельної готовності складається графік виконання електромонтажних операцій та контроль за виконанням цього графіка. Знаючи специфікацію (у якій вказується точне найменування і кількість необхідного обладнання та матеріалів), можна скласти кошторис, спланувати необхідний бюджет.

  Участь проектної організації на стадії проведення монтажних робіт

  Проектування електропостачання промислових підприємств – перший етап, за яким слідує виконання монтажних робіт. Якщо виконавець надає комплексні послуги, будучи одночасно членом будівельного і проектного СРО, він може реалізовувати на практиці власні проектні рішення. Крім того, проектувальник може виконувати функції авторського нагляду за виконанням БМР по створенню системи електропостачання. Суть цієї функції – відстеження відповідності проведення монтажу і закуплених матеріалів проектним умов та внесення в разі необхідності відповідного коригування.

  Поділитися з друзями
  Ремонт та вироби своїми руками